Gestão do Triênio

2019 - 2022

Design sem nome (76).png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Leopoldina Sequeira

Presidente

lattes.png
VICEAPN2.png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Jaide Almeida

Vice - Presidente

lattes.png
Design sem nome (71).png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Cristiane Pereira

Primeira Secretária

lattes.png
Design sem nome (74).png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Taciana Fernandes

Segunda Secretária

lattes.png
Design sem nome (69).png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Alyne Cristiane S. da Silva

Primeira Tesoureira

lattes.png
Design sem nome (70).png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Catarine Santos da Silva

Segunda Tesoureira

lattes.png
Design sem nome (72).png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Ana Maria Dias

Delegada na Asbran

lattes.png
Design sem nome (97).png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Silvana Salgado

Conselheira Fiscal Efetiva

lattes.png
Design sem nome (96).png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Tâmara Gomes

Conselheira Fiscal Efetiva

lattes.png
Design sem nome (68).png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Amparo Souza

Conselheira Fiscal Suplente

lattes.png
Design sem nome (75).png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Waldilene Paixão

Conselheira Fiscal Suplente

lattes.png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Janusa Vasconcelos

Conselheira Fiscal Efetiva

lattes.png
Design sem nome (73).png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Ana Paula Gomes

Delegada Suplente na Asbran

lattes.png
Design sem nome (66).png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Mônica Gomes da Silva

Conselheira Fiscal Suplente

lattes.png